• Status vecka 18

  Har varit en april månad av begränsad aktivitet men nu börjar det hända saker. Anders Törnqvist har levererat en stor del av det material han fick av Rickard Wall i slutet av 80-talet. I och för sig har jag redan mycket av sånt material som berör egna klubben Budokwai och Kendo-Nytt, som jag var redaktör […]

 • Status vecka 14

  Har fått de sista breven från generalkonsul Sahlin som jag kunnat hitta på Riksarkivet och Kungliga Biblioteket. Tyvärr ingen information om hans kendokarriär. En liten fotnot är att jag flyttade till Stockholm och Högalids församling 1965 från Västerbotten. Sahlin dog 1966 i samma församling och det är ju faktiskt teoretiskt möjligt att vi kan ha […]

 • Status vecka 12

  Generalkonsul Emil Gustaf Sahlin var den första svenska kendokan och kanske också den förste svenske budoutövaren. Jag har kommit fram till denna slutsats efter att ha letat efter bevis och indicier i arkiven. Det har varit en kul resa framförallt innehåller den massor av historiska knytningar som Jigaro Kano, OS 1912 och den första budoklubben […]

 • Status vecka 11

  Det har varit lite stiltje i väntan på generalkonsulns brev. I morgon den 16e har jag att fått tillåtelse att se de brev som fanns i ett släktarkiv med sekretess på Riksarkivet. Vi får se vad det ger. Det var i alla fall rätt många och från rätt tidsperiod. Kopiorna från KB väntar jag fortfarande […]

 • Status vecka 08

  Slutfört intervjuer med tidigare sektionsordförande Gunilla Hansson och Jan Malmstedt. I och med det har jag intervjuat samtliga nu levande sektionsordförande från 1900-talet. Några ytterligare ledtrådar kring generalkonsul Sahlin har framkommit i hans korrespondens med sin bro Carl. Sahlin var tydligen fäktare och då han gick regelbundet och fäktades redan vid ankomsten till Japan våren […]

 • Status vecka 07

  Har hittat en ny väg till mer info om generalkonsul Sahlin, brev som han skrivit och som finns på Riksarkivet och Kungliga Biblioteket. Mycket osäkert vad det kan ge men de är alla från rätt perioder, antingen runt OS 1912 eller 1920-talet.

 • Status vecka 06

  Har börjat nå botten på papperen från Lars Lindin. Sen på tur står två kuvert med bilder att skanna från densamme. Har också tagit itu med Hasse Ekerows gamla EM-pärm. Hittade en hel del smått och gott som till exempel tackbrev från IKF och fransmännen. Nästa vecka hoppas jag kunna börja boka upp intervjuer igen […]

 • Status vecka 05

  Har försökt få mer info om japanska instruktörer på 60-talet genom att kontakta Kendo Nippon samt klubbar i Sverige. Hittills har det inte gett något. Fortsätter skanning av Lars Lindin dokument som främst är från 1995 och framåt.

 • Status vecka 04

  Har ägnat veckan åt att översätta en del dokument för EKF. Dels två brev från Robert von Sandor i anknytning till EMet som inte blev av, skrivna på svenska i hans roll som ordförande i EKF. Det första brevet verkar vara en del i stridigheter runt EMets genomförande. Här försöker han utnyttja sin roll som […]

 • Status vecka 02

  Startar året med en grovlista av saker att ta tag i: Nummer ett är fortfarande den ’heliga gralen’, dvs de papper Robert von Sandor lovade EKF. Två spår finns, dels Anders Törnqvist som tog över papper från Rickard Wall och dels Krister Dahlström som fick en hel del material av Robert. Profilintervjuer med fler från […]