Om

Innehållet bygger på bidrag från kendoutövare och andra källor.

Bidragsgivare

Kungliga Biblioteket

Riksarkivet