Profiler

Här presenterar vi några av 1900-talets profiler.

Den första svenske kendokan

Emil Gustaf Sahlin

Vi som började på 1960-talet

Vi som började på 1970-talet

Vi som började på 1980-talet

Joakim Strömsnäs

Krister Dahlström

Lars-Åke Smith

Terje Andersen

Roger Undhagen

Mats Wahlqvist

Vi som började på 1990-talet

Här är några personer som vi letar mer information om:

Edmund O’Melia

Junjiin Nakai

Bror Söderman

Allan Törner

T Takayama

Georg Irénius