Film/Video

Detta är kendo

8mm film av Leif Svensson jr från ca. 1982

Kon-sensei iaido video

VHS video med Kon Mitsumasa från 1982

Låddan Cup 1985

VHS video av Leif Svensson jr från 1985

Iaido-uppvisning med Michioka-sensei

Video från 1987

Kendouppvisning Uppsala

Video från 1985-02-10