Dags att dokumentera kendons 1900-tals historia

1983-03-04 Träning på Sukoshi dojo; fr v sittande Kjell Söderström, Lennart Linder, Konno-sensei, Per Bjerlow; fr v stående okänd, Björn Csordas, Mikael Bornholm, Hans Lundberg