Dags att dokumentera kendons 1900-tals historia

1969-70 Träning i Brännkyrkahallen, från vänster Johan Appelberg, Stefan Wärmelin och Anders Markie